Termín pro přihlášky do výběrového řízení na ředitele kulturních služeb ještě ani nevypršel, ovšem to, kdo bude novým šéfem kultury ve městě provázejí už nyní spekulace a dohady. Současný ředitel František Žáček, který nastoupil před dvěma roky, ve funkci skončil.  

„Po městě jdou zprávy, že již dopředu je rozhodnuto o ředitelce kulturních služeb, takže výběrové řízení je jen pro oko diváka. Tak jako vše, co se odehrává za posledních pár let. Asi mi neodpovíte nebo to popřete, jak je zvykem,“ napsal anonymní tazatel na webové stránky města.

Tajemník městského úřadu Stanislav Zemánek takové spekulace důrazně odmítá. „Přestože jsou vaše dotazy opravdu, ale opravdu hloupoučké, vyjádřím se k nim,“ předesílá tajemník. „Výběrové řízení je radou města řádně vyhlášeno, uchazeče bude posuzovat výběrová komise, která doporučí pořadí vhodnosti přihlášených kandidátů. O výběru a jmenování nejvhodnějšího kandidáta rozhodne rada města,“ shrnul Stanislav Zemánek. O tom, kdo povede kulturní služby, by mělo být jasno do konce června, kdy dosavadní ředitel Žáček, který je nyní řadovým zaměstnancem, odchází z kulturních služeb.