Úkolem dětí bylo pod dohledem policistů plnit zadané úkoly. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získávali body a následně i odměnu. „Jednalo se o poznávání značek, znalost důležitých telefonních čísel, rozlišování správných a nesprávných dopravních situací. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování správných pravidel na kruhovém objezdu," řekla Lenka Kašparová, ředitelka základní školy v Brněnci.

Během přestávek mezi jednotlivými disciplinami si děti mohly prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru Svitavy, policejního auta a vozu Záchranné zdravotní služby. Jako překvapení byl pro všechny zúčastněné přichystán přílet policejního vrtulníku z Brna. Žáci si mohli sednout do kabiny a vyzkoušet si roli pilota. Podívat se na řídící panel a zeptat se posádky na vše, co je zajímá. „Tento den přispěl k ověření a zvládnutí teoretických i praktických dovedností žáků z oblasti bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu," dodala ředitelka.