Mezi mladými esperantisty byl také jeden z Německa. Škola je přilákala vybavením počítačové učebny s interaktivní obrazovkou.

Pod vedením Pavly Dvořákové a Marka Blahuše se esperantisté učili pracovat na internetových stránkách svazu. Seznámili se se stránkami Wikipedie, kde esperanto patří mezi nejrozšířenější. „Navštívili rovněž webové stránky, kde jsou zdarma kurzy výuky esperanta. Poznali i program, který ukazuje chyby v esperantském textu,“ uvedla Libuše Dvořáková ze svitavského esperantského klu­bu.

Po školení v práci na počítači pokračovala schůze výboru Českého esperantského svazu v Muzeu esperanta. Schůze se zúčastnila i ředitelka muzea Blanka Čuhelová. „Svaz připravuje novou výstavu, která bude otevřena dvanáctého června v rámci muzejní noci. Esperantisté si tentokrát pozvou Pavla Raka, člena pražského esperantského klubu. Pavel Rak je známý karikaturista, který ilustroval již mnoho knih a časopisů. Poslední vydaná kniha bude v muzeu k prodeji a zájemci si ji mohou nechat od autora podepsat,“ dodala Libuše Dvořáková. Knihy i kresby známého karikaturisty budou náplní nové výstavy. Po vernisáži bude následovat malování s dětmi. Tuto akci již Pavel Rak realizoval dříve v několika městech České republiky a měla u návštěvníků velký ohlas.

(ik, ld)