Jejich majitelům, kteří vozidla včas neodstraní, hrozí nepříjemná jednání a vysoké pokuty.

Přestalo vám jezdit staré auto? Cena za opravu by přesáhla několikanásobně hodnotu vozu? Někteří motoristé si s tímto problémem hlavu nelámou. Jednoduše auto odstaví tam, kam dojelo. Tak jednoduché to ovšem není. Majitelé těchto vozidel se totiž musí připravit na velké nepříjemnosti.
„Strážníci si odstavených vozidel všímají. Navíc nás na ně upozorňují i občané,“ potvrdil Oldřich Zapletal z poličské městské policie. Navíc ne všechny automobily, které se zdají opuštěné, se dají považovat za vraky. „Zjednodušeně lze říci, že autovrakem není motorové vozidlo, které má registrační značku a bylo by schopné jízdy. Přesně to ale definuje zákon,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy svitavského městského úřadu Miroslav Doseděl. Právě na městské úřady, konkrétně k pracovníkům odborů dopravy, směřují informace týkající se takových vozidel. Ti pak vyzvou jejich majitele, aby situaci napravili. „ Jestliže vlastník v uvedené lhůtě vozidlo neodklidí, hrozí mu, že zaplatí náklady za odtažení, likvidaci a pokutu až ve výši dvaceti tisíc korun. Pokud navíc neplatí povinné ručení, může se připravit na sankce od České kanceláře pojistitelů,“ sdělil velitel městských strážníků Karel Čupr. Mýlí se rovněž ti motoristé, kteří své nepojízdné auto zaparkují mimo komunikace a doufají, že na veřejné zelené plochy zákon nemyslí. Přidělají tak starosti poslednímu vlastníkovi zapsanému v registru vozidel.

Rezaví podél cest

Opuštěná auta se čas od času najdou v celém svitavském okrese. Pokud se vraky objeví v okolí silnic, řeší problém Silniční správní úřad. Policisté se zabývají odstavenými vozidly jen tehdy, když brání bezpečnosti silničního provozu. „Podezřelá vozidla samozřejmě prověříme. Zjistíme, jestli nejsou kradená nebo nesouvisí s trestnou činností,“ vysvětlil vedoucí svitavského dopravního inspektorátu David Švec.

Ve městech však neuniknou pozornosti strážníků. Podle velitele Městské policie v Litomyšli Karla Rajmana letos v rodišti Bedřicha Smetany zaevidovali deset takových případů. Až na jednoho majitele všech vozidel dopátrali. V Poličce letos zlikvidovali pět vraků, ale dvě opuštěná auta zatím stojí na ulicích a o jejich osudu se rozhodne po vypršení zákonných lhůt. Ve Svitavách takto skončil minulý týden modrý vůz, který zaparkoval jeho řidič mezi zahrádkami za autosalonem. Mylně mohou kolemjdoucí považovat za opuštěnou Škodu Forman, která již několik týdnů stojí na svitavském náměstí. Podle mluvčí svitavské policie Hany Kaizarové se jedná o vozilo, jehož majitel byl přistižen za volantem pod vlivem alkoholu a neměl na zaplacení kauce. Z tohoto důvodu muži zákona opatřili vůz „botičkou“ a věc předali k projednání správním orgánům.