V rámci informativních konzultací jednotlivých kroužků, kde budou přítomni jejich vedoucí, budou řešeny časové možnosti, individuální potřeby klientů. Nerozhodnutým pomůžeme vybrat nejvhodnější volnočasovou alternativu. Každý může zdarma navštívit dvě úvodní schůzky v jakémkoli kroužku.

Široké spektrum nabídky zahrnuje oblasti sportu, techniky, estetiky a přírodovědy. Nabízíme možnost navštěvovat zájmové útvary, které jsou dlouhodobě oblíbené, ale také ty, které jsme vloni nabídli poprvé a osvědčili se (streetdance, floristika, astronomie, fotománie, sportovní přípravka, kurzy řezbářství a kresby a malby pro dospělé).
Připravili jsme ale i některé novinky, kterými se snažíme reagovat na připomínky a poptávku. Nově nabízíme vaření podle receptur české i světové gastronomie, netradiční hry pro všechny, kteří je mají rádi nebo by se je rádi naučili (např. Kubb, Cross boule, Gorotky) a přežití s teoretickou a hlavně praktickou přípravou řešení krizových situací v přírodě. Pro ty, kteří chtějí hravou formou uvést své tělo i mysl do harmonie (děti i dospělí) otevíráme kroužek thai – tchi. Mladším i starším zájemcům nabízíme procvičování slovní zásoby a komunikace v ruské konverzaci. Zájemci od 10 let, kteří mají rádi adrenalinové zážitky, se můžou přihlásit na Airsoft. Soutěžní formou bude veden zájmový útvar Foosballu – stolního fotbálku a dospělým klientům nabízíme relaxační skupinu, osobnostní rozvoj a sebepoznávání s prvky arteterapie.

Podrobnější informace a rozpis schůzek najdete na webových stránkách domu dětí.

JOSEF ŠTEFL
ředitel DDM