Není totiž koho vybírat. Z původních dvou plánovaných kandidátních listin nevznikla nakonec ani jedna. „Nechtěl jsem kandidovat, neboť obec řídím už od roku 1983," řekl současný starosta Josef Žouželka. Mrzí ho, že bude vesnice na několik měsíců bez řádného vedení. Místo zastupitelů bude vykonávat v omezeném rozsahu správu obce pověřený úředník z ministerstva vnitra. Jeho pravomoce jsou však omezené. „Nemůže například nakládat s majetkem, pouze zajišťuje nejnutnější chod obce," informoval mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka. Na místě tak nemusí být obavy starosty, že by došlo ke ztrátě peněz, které jsou připravené na dokončení infrastruktury obce. „Připravujeme nové stavební parcely," upřesnil starosta Vísky u Jevíčka.

Jak danou situaci vyřešit, však už ví. V mimořádných volbách sestaví kandidátku vlastní. Na ty si však bude muset počkat několik týdnů. „Datum dodatečných voleb musí být vyhlášený do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb, které se konají 10. a 11 října. Do devadesáti dní se pak ty dodatečné uskuteční," vysvětlil tiskový mluvčí Vladimír Řepka.

Nový starosta tedy usedne do úřadu nejdříve příští rok v únoru.