Mimo Svitavy hlasovali lidé v nemocnicích (37 voličů), v domovech seniorů (10 voličů), ve věznicích (15 voličů), nebo na zastupitelských úřadech (12 voličů). Před volbami bylo doručeno 13 017 hlasovacích lístků.

„V této souvislosti se na nás obracejí občané, že obdrželi lístky i za ty, kteří v daném objektu již delší dobu nebydlí. Hlasovací lístky jsou doručovány všem občanům starším 18 let na adresu trvalého pobytu. Vlastník objektu může požádat o sdělení, kdo je v objektu hlášen k trvalému pobytu, případně požádat o zrušení údaje o místa trvalého pobytu,“ vysvětluje koordinátorka voleb ze svitavského městského úřadu Pavla Velecká.

Ve městě bylo do volebních seznamů zapsáno pro první kolo prezidentské volby 13 463 voličů, pro druhé kolo 13 347 voličů. Účast ve volbách byla v prvním kole 58,1 %, v druhém kole volilo 64,43 % voličů.

Staronový prezident Miloš Zeman obdržel ve v prvním kole 3475 hlasů (44,68 %), ve druhém kole 5042 hlasů (58,72 %). Pro jeho protikandidáta Jiřího Drahoše hlasovalo v prvním kole 1803 voličů (23,18 %), ve druhém kole 3544 voličů (41,27 %).