Pokaždé, když nastal čas voleb, byla Kukle raritou. Nejenže voliči měli odhlasováno jako první, ale navíc svou občanskou povinnost konali v netradiční volební místnosti. „Byli jsme jedna z mála obcí, která bohužel neměla vlastní prostory na konání voleb a jednání zastupitelstva," potvrdil starosta Kukle Vlastislav Cach. Lidé si zvykli, že volební urnu našli v autoservisu, později v hájence. „Všichni předchozí starostové úřadovali doma. Přijímali návštěvy, kontroly nebo jednali v cizích prostorách," vzpomínal Vlastislav Cach. Dnes je ale všechno jiné.

„Poté, co se polesí rozhodlo, že hájenku prodá, vyvstal problém, který bylo nutné řešit," uvedl starosta. Také společenský život v obci potřeboval obrodu, proto nejprve přišla na řadu myšlenka udělat něco pro nejmenší obyvatele. „A když už jsme plánovali dětské hřiště, tak proč ne celé společenské centrum. Lidé si ho zaslouží," poznamenal starosta.

V obecním společenském centru je kromě kanceláře obce, zasedací místnost a sociální zázemí. „Zasedací místnost není pouze pro jednání zastupitelů, ale poslouží i občanům. Stojíme za tím, že centrum je především pro všechny občany. Mohou se zde scházet, mohou zde pořádat rodinné oslavy, narozeniny, svatby," sdělil Vlastislav Cach. Výstavba společenského centra a přilehlého dětského hřiště vyšla celkem na dva a půl milionu korun. Významnou podporu poskytla Nadace ČEZ, dále Mikroregion Svitavsko. Obec ze svého rozpočtu investovala asi 230 tisíc korun (kk)