Podle tiskové mluvčí 5. kontingentu ISAF–PRT Lady Kovářové je to pro vojáky možnost prezentace u místních lidí a příležitost rychlého navázání vztahů s policisty i obyvateli vesnic. „To je zcela nezbytné pro získání informací o situaci v prostoru,“ doplňuje Lada Kovářová.

Obyvatelé neklidem zmítaného hornatého území nedůvěřují afghánské policii. To je zapříčiněno zejména nejasnou minulostí některých jejích příslušníků a vysokých funkcionářů. Svou roli zde hrají i nelegální aktivity a s nimi spojená korupce.

„Vysocí policejní důstojníci, ale také řadoví příslušníci Afghánské národní policie, jsou často cílem útoků kriminálních a teroristických skupin. To se potvrdilo při slavnostním nástupu v Kunduzu koncem dubna, kdy při útoku zemřelo více než patnáct policistů a civilistů,“ popisuje situaci v zemi Lada Kovářová.

Velitelství zatím nepřijalo zvláštní bezpečnostní opatření. Společné hlídky s afghánskou policií jsou pravidelně plánovány. Pro jednotky ISAF je tento úkol z taktického hlediska důležitý.