Vlčí mák se stal symbolem pro padlé vojáky po první světové válce kvůli záplavě svých rudých květů na bývalých bojištích. Od roku 1919 vždy 11. listopadu přesně v 11 hodin se dvouminutovým tichem připomínají oběti válek.

Den příměří

Je to chvíle, kdy byla v železničním vagónu v lese nedaleko francouzského města Compiègne podepsána dohoda o příměří mezi Spojenci a Německem, kterou byla ukončena první světová válka, a kdy podle požadavku přesně v 11 hodin ustala palba.Tento den se nazývá různými jmény jako Den příměří či Den válečných veteránů, ale poselství je stejné – připomenout si válkou zmařené životy. Od roku 2001 se tento den zařadil mezi významné dny i v naší vlasti. Známe ho jako Den veteránů.
Mezi místa, kde je tato skutečnost vnímána intenzivněji, patří i Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové. K uctění tohoto památného dne se uskutečnil nástup všech vojáků, žáků a zaměstnanců této školy.

Spolu s hlavními představiteli města, zástupci Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR a za přítomnosti dalších významných hostů si připomněli si události tehdejší doby a především význam tohoto dne. Během pietního aktu se také předaly medaile ministra obrany.

Vojenská střední škola