Bude ale více spolupracovat s civilními středními školami v okolí. Ministerstvo jedná se zástupci Pardubického kraje o možném využívání některých volných kapacit školy, například učeben, civilními studenty nebo o sdílení pedagogického, technického či administrativního personálu.

Odmítá zároveň úvahy, že hrozí zánik jediné vojenské střední školy v Čechách. „Vojenská střední škola v Moravské Třebové má v systému vojenského vzdělávání své pevné místo a budoucí perspektivu. V rozpočtové kapitole ministerstva obrany jsou na provoz školy vyčleněné příslušné finanční prostředky," uvedl Jiří Štábl z tiskového oddělení ministerstva. Škola je jediná svého druhu v zemi. Studují na ní budoucí vojáci z povolání a studenti univerzity obrany. Ročně ji opouští asi sedmdesát absolventů.

Vojenské využití současného areálu školy začalo v roce 1934. V letech 1939 až 1945 byl areál využíván jako zajatecký tábor francouzských, britských a jugoslávských důstojníků. Od podzimu 1949 zde začala působit Vojenská škola Jana Žižky, která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky. To v areálu působilo do září 1996, kdy zde byla zřízená Střední technická škola ministerstva obrany, o rok později přejmenovaná na Školu Československé obce legionářské. O deset let později se její název změnil na Vojenská střední škola a vyšší odborná škola ministerstva obrany.

(ap, čtk)