Jako každá pouť i tato není prosta námahy a útrap, neboť účastníci musí vydržet takřka třicetihodinovou cestu autobusem tam i zpět. Atmosféra prostředí, pestrost uniforem třiceti čtyř zúčastněných armád světa, vojenská hudba, rozhovory, sdílení a výměna drobných pozorností však za tu námahu stojí. Mezinárodní vojenská pouť není jen reprezentativní událostí armád. Nese i duchovní náboj prosba za mír, oběti nenávisti, blízké, za překonávání obtíží spojených s vojenskou službou. Již 54. ročník pouti se uskutečnil ve dnech 10. až 14. května.

Žáci vojenské střední školy byli ubytováni ve stanovém táboře francouzské armády. Účastnili se veškerých oficiálních programů. Každý z nich si nalezl své. A nebylo slyšet jediné slovo zklamání. Poutní místo Lurdy je známé zázračnými uzdraveními. Pokud tedy nebylo co uzdravovat, tak kéž by všichni účastníci byli posíleni jakoby vitamínem pro zušlechťování svých vztahů, pro vytrvalost ve studiu i přípravě na službu profesionálního vojáka.

PETR ŠABAKA, vojens. kaplan