„Jako první vybuduje cestu k zadní studni," říká starosta města David Šimek. Zakázku se radnici podařilo vysoutěžit z původních dvou milionů na jeden a čtvrt. „Práce by měly být hotové do konce září," slibuje starosta Šimek. Jde ale jen o první etapu a její součástí není pouze cesta. „V rámci úprav osadí město do lokality také nové informační prvky a mobiliář," sděluje David Šimek.

Příští rok chce město pokračovat druhou etapou revitalizace. Další upravené úseky cesty povedou přes významné lokality. „Vodárenský les se stane zajímavým místem pro vycházky rodin s dětmi nebo seniorů," doufá starosta. Projekt podpoří i historický význam lokality jako zdroje pitné vody.