„Systematické dlouhodobé budování protipovodňových opatření ukazuje, že to má smysl. Díky tomu můžeme ochránit obyvatele města, ale i ty, kteří bydlí dále na toku. I často kritizované veliké koryto řeky vedoucí přes město zachycuje zvýšené množství vody,“ sdělil svitavský starosta David Šimek. Voda ale zatopila část Vodárenského lesa. V jeho zadní části přes cestu teče voda, okruh je proto neprůchodný. „Les bude na několik dní uzavřen pro veřejnost,“ dodal Šimek.