„Velmi neradi přinášíme informace o dalších komplikacích s pitnou vodou. U vzorků vody odebraných v Květné a Pomezí byl bohužel zjištěn zvýšený počet kultivovaných mikroorganismů při teplotách 22°C a 36°C. Bylo proto provedeno jednorázové vychlorování vodojemů v Pomezí a Květné,“ informovali na facebookovém profilu o uplynulém víkendu poličští sociální demokraté.

V komentářích pod příspěvkem, které kritizují nedostatečnou komunikaci vodohospodářů a samosprávy s veřejností, sdílejí lidé fotografie špinavé a zakalené vody, která jim teče z kohoutků.

Podle Jaroslava Říhy, ředitele odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, jsou na vině heterotrofní bakterie. „Jedná se pestrou skupinu bakterií, jejichž společným znakem je, že ke svému růstu a množení potřebuji organickou hmotu. V přírodě jsou všudypřítomné a vyskytují se i v pitné vodě,“ vysvětluje Jaroslav Říha.

K nálezu vyššího počtu heterotrofních bakterií ve skupinovém vodovodu v posledních dnech došlo po odpojení vrtů V7 a V6, fekální znečištění se však již neprokázalo. Významné zvýšení těchto bakterií svědčí o tom, že se něco děje ve zdroji, úpravně vody či rozvodné vodovodní síti. Příčinou mohou být výkyvy tlakových poměrů v síti, rychlosti a směru proudění v potrubí.

„Možnou příčinou nálezů vysokých počtů bakterií ve vzorcích odebraných 24. srpna byl výpadek v elektrické síti po bouřce v noci z 20. na 21. srpna, kdy došlo k úplnému vyčerpání vodojemu u Sebranic. Takováto situace může být doprovázena i zvýšením zákalu vody v síti. Samotný zvýšený výskyt bakterií nemá význam z hlediska zdravotní nezávadnosti pitné vody,“ pokračuje Říha.

Zásadní podle krajské hygieny je, že nález heterotrofních bakterií není doprovázen výskytem indikátorů fekálního znečištění. „Kontrola nezávadnosti pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička je v současné době vysoce nadstandardní,“ ujišťuje hygienik.

Podle Jaroslava Říhy je pochopitelné, že pozornost obyvatel je zaměřena na výskyt případu průjmových onemocnění či zvracení. „Souběžně s vodní epidemií probíhaly nepochybně i jiná průjmová onemocnění, která budou pokračovat i nadále. Zvýšená bude jistě i pozornost praktických lékařů,“ uzavírá Jaroslav Říha.