Čtyři stovky měst a obcí Pardubického kraje se v loňském roce zúčastnily druhého ročníku soutěže ve třídění odpadu O perníkovou popelnici. Obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do tří kategorií. Mezi těmi do pěti set obyvatel zvítězily Čenkovice, do pěti tisíc Opatovice nad Labem a nad pět tisíc Žamberk.

Mezi oceněné obce pořadatelé v každé kategorii rozdělili dvě stě padesát tisíc korun.

„V celorepublikovém hodnocení se Pardubický kraj umístil na šestém místě. Oproti roku 2007 se vytřídilo navíc pět tisíc tun odpadu, který tak neskončil na skládkách. V obcích kraje také přibylo pět set kontejnerů na tříděný odpad,“ uvedl na včerejším slavnostním předávání cen regionální manažer společnosti EKO–KOM Tomáš Pešek.

Ačkoliv se s příchodem ekonomické krize předpokládal pokles zájmu o tříděný odpad, negativní scénáře se nenaplnily. „Poptávka trvá i nadále, byť za jiných cenových podmínek. Za vyhodnocovaný rok 2008 jsme zaznamenali nárůst o jedenáct procent. Přibývá tedy i lidí, kteří odpad třídí. Například v Pardubickém kraji je výtěžnost ve třídění plastů, papíru a podobně přes třicet osm kilogramů na obyvatele, u kovů je to dokonce šestasedmdesát kilogramů,“ sdělila včera ředitelka divize třídění odpadů společnosti EKO–KOM Martina Vrbová. (peš)