Krajinotvorné prvky Lungomare v parku Jana Palacha jsou sice pro děti, ale kritéria zřejmě nesplňují. Radní je sem sice pro nejmenší obyvatele za desítky tisíc korun instalovali, ale nyní dávají ruce pryč od odpovědnosti. Tvrdí, že si rodiče děti musí ohlídat stejně jako kdekoliv jinde v přírodě.

Vlny pro děti?

Dětské hřiště v parku není. A asi ani nebude. „Vzhledem k charakteru parku se s dětským hřištěm v parku Jana Palacha nepočítalo. Dětem jsou určeny vlny,“ tvrdí mluvčí radnice Zuzana Pustinová. V zápisu z veřejného jednání zastupitelů ze 17. června však stojí, že členové zastupitelstva zhlédli prezentaci krajinotvorného prvku Lungomare, který bude umístěn v parku Jana Palacha a bude součástí dětského hřiště. Ovšem vyjádření mluvčí města Zuzany Pustinové, které včera uveřejnila na internetovém fóru svitavské radnice, je již opatrnější: „Vlny nejsou míněny jako klasické dětské hřiště, ale jako kompromisní řešení.“ Pokud by se totiž jednalo o dětské hřiště, musely by jeho prvky odpovídat zákonům a nařízením vlády, což by výrobce nebo dovozce musel doložit prohlášením o shodě. Aby prvek získal certifikát, musí ho schválit autorizovaná osoba. Jakým normám prvek odpovídá, ale radnice nesdělila. Podle posledního stanoviska města se tedy se jedná pouze o krajinotvorné prvky, které splňují estetická kritéria a zároveň mohou být využívána veřejností k hraní, ale jen na vlastní nebezpečí. „V tomto případě se prvky nedají chápat jako zařízení dětského hřiště. Přesto musí splňovat požadavky všeobecné bezpečnosti,“ uvedl Jaroslav Růža, specialista na bezpečnost dětských hřišť.

Na vlastní „triko“

Navíc vyjádření města, že krajinotvorné prvky mohou návštěvníci parku využívat jen na vlastní nebezpečí, není zakotveno v provozním řádu parku a ani místo není řádně označeno výstražnými cedulkami. „Provozovatel, v tomto případě město Svitavy, si musí být vědom všech právních důsledků,“ uvedl advokát Pavel Barinka ze Svitav. Podle něj si lze představit, že v případě úrazu na vlnách z betonu, by mohly následovat trestní oznámení nebo žaloby.

Prvky Lungomare za více než čtvrt milionu korun se v parku objevily v srpnu. První úrazy na sebe nenechaly dlouho čekat. Zlomená ruka zkomplikovala začátek školního roku šestileté Barboře Zatočilové. „Zdá se mi, že se kolem vln vytvořila zbytečná hysterie,“ domnívá se vedoucí mateřského centra Monika Čuhelová. To však nemění nic na tom, že v parku pro děti zbyl především trávník. U představitelů města, kteří jsou zodpovědní za umístění krajinotvorných prvků, totiž zřejmě estetické hledisko převážilo nad bezpečnostním.

Navíc nyní je jasné, že v parku pro děti žádné hřiště není a nebude. Zastupitelé však slibují, že do budoucna počítají s centrálním dětským hřištěm na rekonstruovaném sportovním stadionu.

Provozní řád parku ve Svitavách.