Desítky již rozestavěných či teprve plánovaných projektů v regionu, které přitom z 85 procent platí Evropská unie, jsou nyní ohroženy. Vláda v rámci svých škrtů odmítla kofinancovat, tedy zaplatit 7,5 procenta z ceny projektů. Zbylých 7,5 procenta připadá na kraje, obce, města či neziskové organizace; ty však budou výpadek státu jen těžko dorovnávat.

„S příjemci dotace v rámci těchto projektů budeme muset jednat, jak situaci vyřešit, což bude hodně komplikované, uvážíte-li, že v současnosti je v nějakém stadiu realizace v Pardubickém kraji 118 projektů, v Královéhradeckém kraji je to 142 projektů,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Oblast NUTS II Severovýchod vznikla pro potřeby rozdělování peněz z „regionálních operačních programů“ EU (ROP) a zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.

„Zabezpečit naplánovaných 7,5 procenta ze státního rozpočtu z jiných zdrojů bude pro některé příjemce, především pro menší obce či neziskové organizace, komplikované. Projekty by tak museli žadatelé dofinancovat ze svého, což může znamenat velký zásah do jejich rozpočtu. Projekty se tak mohou zpomalit nebo dokonce zastavit s tím, že se zbrzdí i čerpání unijních dotací,“ dodal Semorád.

Absurdní podle něj na tom je, že právě ROPy, které mají přijít o státní příspěvek, patřily dosud k nerychleji čerpajícím operačním programům v České republice. Náš region navíc patří v čerpání těchto peněz k nejúspěšnějším v ČR.

„Vládní rozhodnutí ani nebylo s kraji předem konzultováno,“ podotkl Semorád. Potvrdil tak ostrou kritiku vedení krajů. Pardubický hejtman Radko Martínek rozhodnutí vlády označil jako neseriózní. Jen příští rok celý NUTS II Severovýchod přijde odhadem o 442 milionů korun, které měl stát doplatit.

„Vláda ponese plnou zodpovědnost za případné zpomalení či zastavení čerpání prostředků z EU, které doposud bylo rychlé a přinášelo do území žádoucí efekty,“ dodal Martínek.

Ostrá kritika a rozčarování zaznívají i z vedení Královéhradeckého kraje.

OHROŽENÉ INVESTICE FINANCOVANÉ Z BRUSELSKÝCH FONDŮ

Pardubický kraj:
Příklady schválených projektů v určitém stadiu realizace:

…Dům na půli cesty, příjemce Město Chrudim
…Revitalizace centra obce, obec Čistá
…Sportovní areál města Lanškroun, město Lanškroun
…Multifunkční centrum aktivního života Dolní Dobrouč, Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč
…Revitalizace centra obce II – obec Vraclav
…Obecní dům v Městečku Trnávce – obec Městečko Trnávka
…Sportovní areál Kunčina – obec Kunčina
…Komunitní centrum Trstěnice – Komunitní centrum Trstěnice z.s.p.o.
…Rekonstrukce objektu sokolovny a přilehlého areálu v Nasavrkách - TJ Sokol Nasavrky
…Revitalizace volnočasových hřišť v Chocni – město Choceň

Příklady dosud neschválených, ale předložených projektů:

…Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu - Město Polička
…Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice - Město Holice
…Zvýšení turistické atraktivity Králické pevnostní oblasti - revitalizace tvrze Hůrka - Město Králíky
…Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení - Město Vysoké Mýto
…Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) - Městys Choltice
…Obnova turistické chaty na Suchém vrchu - CVS Žamberk s.r.o.
…Nákup autobusů pro MHD Chrudim - Veolia Transport Východní Čechy a.s.
…Obnova a modernizace ekologického vozového parku trolejbusů pro MHD v Pardubicích - Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Královéhradecký kraj:
Příklady schválených projektů v určitém stadiu realizace:

…Dům U Špuláků – příjemce Statutární město H. Králové
…Rekonstrukce hradeb – město H. Králové
…Františkánský klášter Hostinné – město Hostinné
…Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy – obec Holovousy
…Výstavba víceúčelového sportovního areálu v Meziměstí – město Meziměstí
…Revitalizace nevyužitého objektu pro rozvoj a inovaci podnikatelských aktivit spol. HS Flaming s.r.o - HS Flamingo s.r.o.
…Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE - Královéhradecký kraj
…Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory - Město Dvůr Králové nad Labem

Příklady dosud neschválených, ale předložených projektů:

…Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům - Lázně Velichovky a. s.
…Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace ČR - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
…Archeopark pravěku ve Všestarech - Královéhrad. kraj
…Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v O. h. pro umístění stálé muzejní expozice - Město Rokytnice v Orlických horách
…Výstavba bobové dráhy ve Skiparku Mladé Buky - DIKRAM s.r.o.
…Nákup bezbariérových, nízkokapacitních autobusů pro Královéhrad. kraj - Veolia Transport Východní Čechy a.s.
…Cyklostezka Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Dobrovolný svazek obcí Orlice
…Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí - Město Týniště nad Orlicí
…Přestupní terminál v Novém Bydžově - Město Nový Bydžov

Zdroj: Úřad Reg. rady regionu soudržnosti Severovýchod