Částku obec s rozpočtem 6,5 milionu nemá k dispozici, ale stavební úpravy se dají realizovat postupně. Diskuze se vedla i o opravě silnic, rekonstrukci sokolovny nebo o podpoře v oblasti nakládání s odpady. Vítějeves může žádat o dotaci na úpravu sběrného dvora.