To jsou aktivity, které pomohou zvýšit zájem dětí o četbu. „Jsem rád, že se pracovníci knihovny snaží zapojovat moderní trendy,“ podotkl starosta David Šimek. Celkové náklady na rekonstrukci činily 950 tisíc korun. Z toho 650 tisíc získalo město z dotace.