Prodat, nebo nechat městu a opravit ji. Kolem vily Klára v Litomyšli se stále víří mnoho otázek. Ne všichni zastupitelé jsou prodeji nakloněni. „Myslím, že bychom se vily zbavovat neměli a měli bychom pro ni hledat využití a finanční zdroje na opravu,“ podotkl před časem zastupitel a bývalý starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Podobně uvažuje i Lubomír Sršeň. „Neměli bychom se s prodejem ukvapovat. Musíme myslet i na budoucnost a možné problémy. Město stále vlastní cenný pozemek a budovu, ve které by mohlo vzniknout důležité zázemí,“ řekl Sršeň.

Vila Klára na zámeckém návrší chátrá. O případném prodeji rozhodne nové zastupitelstvo.
Prodat vilu Klára nejvyšší nabídce, nebo ji nechat městu? Lídři se neshodnou

Podle zastupitelů z ODS je šance získat dotace na rekonstrukci. „Z Národního plánu obnovy můžeme čerpat dotaci na brownfield, to znamená objekt, areál či pozemek, který je nevyužívaný a zanedbaný. To vše Klára splňuje. Je jen nutné ji co nejdříve nechat zapsat do seznamu brownfieldů,“ dodal Kortyš.

Na posledním jednání zastupitelů padly návrhy na využití jako zázemí pro základní uměleckou školu nebo sociální služby.

„Vedli jsme o tom diskuze, prošli budovu. Bez velké přístavby kapacitně pro základní uměleckou školu nestačí. Architekti odhadli náklady s přístavbou na 150 milionů korun,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Město podle něho nemá finance ani potřebu vilu Klára využít pro své účely. „Myslet si, že se dá Klára opravit za dvacet milionů, je nereálné. Potřebuje řádnou investici a bohatého investora nebo donátora, který do ní vloží peníze,“ uvedl starosta.

Klára na prodej: Lázně a pivovar versus komunitní centrum
Ani Klára, ani Svatý Jan. Zastupitelé nerozhodli, vila zůstává Litomyšli

Zastupitelé tak na posledním zasedání schválili nové výběrové řízení na prodej vily Klára. Návrhy je možné posílat do konce května. Soutěž má dvě kola a zastupitelé chtějí vybrat vhodného zájemce, který zajistí přestavbu, rekonstrukci a zhodnotí historickou vilu i její okolí.

„V prvním kole zájemci předloží stručný návrh na využití budovy a právní formu užití, kterou požadují či s daným záměrem považují za nejvhodnější. Po prvním kole může být zájemce vyzván k jednání s radou města o případných úpravách projektu směrem k našim představám. Ve druhém kole zájemce předloží podrobný návrh na realizaci,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Zastupitelé však nemusí vybrat ani jeden z předložených návrhů a mohou také všechny nabídky odmítnout, a to jak v prvním, tak ve druhém kole. Novinkou této soutěže je, že zájemce si může objekt i pronajmout na určitou dobu.

Soutěž je více otevřená

Oproti prvnímu kolu, kdy byla jasně daná minimální cena šest milionů korun, nyní je soutěž více otevřená.

Vila Klára v Litomyšli byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. Ve vile na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je budova prázdná. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji nabídlo k prodeji, a to za minimální cenu šest milionů. Zájemci byli dva, ale zastupitelé nakonec nezvedli ruku ani pro luxusní hotel, ani pro komunitní centrum.

„Tentokrát jsme neřekli minimální prodejní cenu. Chceme co nejvíce zajímavých nabídek a budeme jednat a vybírat. V prvním kole není potřeba dodat vizualizace nebo projekt. Je to nákladné a ne každý na to má stovky tisíc korun. Soutěž bude více o možném vyjednávání se zájemci a hledání společné cesty,“ vysvětlil Brýdl.

Vila Klára na zámeckém návrší chátrá. O případném prodeji rozhodne nové zastupitelstvo.Vila Klára na zámeckém návrší chátrá. O případném prodeji rozhodne nové zastupitelstvo.Zdroj: Michele Vojáček

Podle něho může přijít kdokoliv s jakýmkoliv projektem. Jeho návrh však musí respektovat územní plán, vazby na okolní stavby. Město si také zakládá na kvalitní architektuře. „Preferujeme zachování stávajícího objektu, tedy rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu. Jednou z podmínek je i vybudování parkoviště,“ doplnil Brýdl.

Smlouva obsahuje i smluvní pokuty a termíny, dokdy má být hotový projekt. Zájemce musí do 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy předložit kompletní projektovou dokumentaci na realizaci projektu. Jinak mu hrozí pokuta 250 tisíc korun. Po předložení hotového projektu poběží další lhůta 36 měsíců, během které musí stavbu realizovat. I tady bude možná pokuta čtvrt milionu korun.

Klára na prodej: Lázně a pivovar versus komunitní centrum
Svatý Jan, nebo Klára? Oba projekty jsou zajímavé

„Smlouva bude uzavřena nejméně na dobu 15 let a navrhovatel se zaváže k době udržitelnosti projektu na nejméně 10 let ode dne jeho zprovoznění. V průběhu doby udržitelnosti je možná změna účelu užití pouze se souhlasem zastupitelstva. Při nesplnění této podmínky bude zájemci uložena smluvní pokuta ve výši až 500 tisíc korun,“ píše se v zadávacích podmínkách pro soutěž. Před podpisem smlouvy musí zájemce složit vratnou kauci jeden milion korun na případné škody nebo smluvní pokuty.