Po celý den se mohli zájemci o studium účastnit výuky – klasické i projektové, vyzkoušet si řadu zajímavých přírodovědných experimentů a hlavolamů, podívat se do vybavených laboratoří, jazykových a počítačových učeben, tělocvičen a do posilovny. Prohlédli si ostatní prostory školy a seznámili se s možnostmi studia na osmiletém gymnáziu – po páté třídě a i v novém oboru vzdělání Informační služby po deváté třídě.

Nový obor

Obor Informační služby se na Gymnáziu Moravská Třebová otevírá pro žáky devátých tříd v souladu s krajským záměrem posílení technicky zaměřeného středoškolského vzdělávání. Obor významně podporuje vedení Města Moravská Třebová a spolupracující společnosti, které garantují vysokou úroveň výuky odborných předmětů oboru a jeho praktickou část. Obor oceňovali „deváťáci" a jejich rodiče jako dobrou volbu. Zaujala je především skladba odborných předmětů, dva cizí jazyky, možnost získání stipendia a vhodně cílená odborná praxe, která přinese budoucím maturantům široké možnosti uplatnění doma i v zahraničí. Další výhodou nového oboru bude také kvalitní příprava pro studium na vysokých školách.

Žáci se v průběhu studia naučí pracovat s informačními systémy včetně nejmodernějších „cloudových" řešení, základy ekonomiky, právní nauky, administrativy, psát všemi deseti, základy psychologie, rétoriky, managementu a mnoho dalšího.

Zástupce garantující společnosti sdělil: „V současné době v naší společnosti chybí pracovníci, jejichž kvalifikační profil odpovídá zaměření nového oboru. Jde o lidi, kteří spolupracují s uživateli informačních systémů různých druhů, jsou velmi flexibilní a dokáží pro ně zajišťovat kvalitní služby".

ALENA PLOCOVÁ
ředitelka gymnázia