„Vítr nám odnesl část tašek bobrovek ze střechy domu zbrojnošů. Odkryly se tak původní pozdně gotické krovy. Je to nepříjemné i proto, že pod střechou jsou instalovány exponáty. A navíc se tam nachází i elektro zařízení kamerového systému a vysílačů wifi. Snažíme se škody co nejdříve odstranit,“ přibližuje Miloš Dempír. Po vichřici bojují na hradě také se špatným signálem mobilních operátorů. 

Sázení sakur v Litomyšli.
V Litomyšli zase pokvetou desítky růžových sakur