Zastupitele informoval, jak mají obce nejlépe čerpat dotace. „V minulosti například z evropských peněz vybudovali protipovodňová opatření na řece Svitavě,“ říká Línek. „Díky dotacím bude možné zahájit tato opatření i na menších tocích,“ dodává.

Dále se jednání zaměřilo na podporu rozvoje venkova, cestovního ruchu nebo informačního systému. „Chceme z evropských peněz vybudovat novou kanalizaci a čističku odpadních vod,“ sdělil starosta Karel Rothschein, jak využijí dotace v Osíku.