„Naším snem je vybudování domova důchodců,“ sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček. Ten je však stejně jako mnoho dalších akcí finančně nedostupný. „Plánujeme také dva parkovací domy. Jeden na ulici Zahájská a u nemocnice,“ připomenul místostarosta.

Obě stavby už jsou rozpracované. Jde jen o to, zda město uvolní 18 milionů, případně 30 milionů v druhém případě. Čeká se na peníze odjinud. „Nejde říci, co je vlastně prioritou. Nevíme totiž, na jaký projekt dostaneme dotace,“ sdělil Josef Janeček. 

V Litomyšli není o nápady nouze. „Město má připraveno projekty v šuplíku za 400 milionů korun,“ poznamenal starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Jen namátkou lze jmenovat domov důchodců, novou knihovnu nebo již zmíněná parkoviště.

DOMOV DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zřejmě největší investicí roku 2018 tak bude otevření nového sídla Domu dětí a mládeže (DDM), na kterém v současné době pracují dělníci. Rovněž je v plánu zahájení příprav na úpravu prostor, kde se DDM v současnosti nachází, aby se navýšily kapacity II. mateřské školy. Mnoho peněz také míří do oprav stávajícího majetku. Zde stojí za zmínku zateplení haly ve sportovním areálu Černá hora. Město chce mimo jiné zakoupit hasičské auto.

V chodu je také projekt na úpravu prostoru u morového sloupu na náměstí. Avizovaná rekonstrukce nadchodu se přesouvá na rok 2019. Jisté tedy je, že město investuje do údržby majetku nemalé prostředky a u nových staveb se spoléhá na dotační tituly.