Za problematické označují odpůrci především narušení krajinného rázu v širokém okolí, tedy i na Poličsku. Větrníky mají mít údajně i nepříznivý vliv na lidské zdraví. I když moderní rotory elektráren nehlučí tolik jako jejich starší předchůdci, odpůrci elektráren se obávají zejména infrazvukových vibrací.

Toto chvění sice lidský sluch nezachytí, podle některých však může stresovat a dlouhodobě poškozovat organismus. „Přitom by nás zajímalo, z jakých ekonomických předpokladů záměr na stavbu vychází. Vždyť nebylo provedeno žádné dlouhodobé měření. Nikdo tak vlastně nemůže vědět, jestli tu vůbec fouká vhodný vítr,“ říká Zdeněk Svoboda z OS Františky.

Autoři projektu prý vycházejí jen ze studie České akademie věd. „Ta se sice zabývá posouzením větrných poměrů v prosečské lokalitě, zároveň ale doporučuje provést nejméně rok trvající podrobná a systematická měření. Divíme se, že tato měření nebyla při zamýšlené investici stovek milionů korun vůbec provedena,“ uzavírá Svoboda.