„Rozhodnutí zda stavět, nebo nestavět větrné elektrárny úzce souvisí se schvalováním územního plánu města,“ uvedla Zuzana Pustinová z městského úřadu. Radní na svém území zatím výstavbu větrných elektráren asi nepovolí. Měly stát na severovýchodním okraji města a počítalo se s deseti až dvanácti věžemi. Důvodem ale není jen odpor části veřejnosti. „Musíme urychleně kvůli bytové výstavbě schválit územní plán. Jeho součástí je také lokalita, kde jsme s větrníky počítali,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Klodner. V něm by ovšem zastupitelé museli přesně určit, kde by elektrárny stály. „To nejsme schopni udělat, aniž bychom pak nenarušili schválený územní plán,“ konstatuje Jaroslav Klodner.

Rozhodnou v květnu

Celý proces zastupitelé urychlí. Přesto se na květnovém zasedání seznámí s podmínkami a možnostmi konání referenda. Zároveň řeknou své „ano“, či „ne“ elektrárnám. „Navrhnu na květnovém zastupitelstvu, abychom schválili, že v územním plánu ve zmíněné lokalitě větrníky nebudou,“ dodává místostarosta. Výstavbou větrných elektráren se tedy zřejmě už vedení města ani zastupitelstvo v tomto volebním období zabývat nebudou. Přenechají to následníkům.

Pozastaví veškeré přípravné práce pro podzimní referendum a celé projednávání. Úvahy o výstavbě větrníků se tak stanou bezpředmětné, jelikož v současné době chybí politická vůle k jejich budování. „Stavba elektráren na území města jde tedy v tuto chvíli „k ledu“. Snad navždy,“ doufá ochránce přírody Jiří Mach. Vynaložené síly a finance, které zastupitelé do příprav pro výstavbu větrných elektráren vložili, byly tak zbytečné. (syh,ap)