„V současnosti právě naše země moderuje tzv. Visegradskou čtyřku, kam patříme společně s Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů a Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a společně s ostatními kardinály a církevními představiteli se v Římě účastnili za Českou republiku primas český kardinál Dominik Duka, kardinál Miloslav Vlk a předseda Národní komise Cyrilometodějského jubilea metropolita Moravy arcibiskup Jan Graubner," uvedla Hana Frančáková z Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav.

Zaplněná bazilika zažila velmi zdařilé vystoupení obou uměleckých souborů. Součástí programu v Římě byla společná bohoslužba v chrámu sv. Prassedy v bezprostřední blízkosti baziliky Santa Maria Maggiore, kde svatý Cyril a Metoděj během svého pobytu v Římě bydleli.

„Bohoslužbě předsedal kardinál Zenon Grocholewski  a také naši biskupové a kněží. Ve vládní delegaci České republiky  byli mimo premiér i ministryně kultury Alena Hanáková, Jindřich Forejt za kancelář prezidenta republiky, velvyslanci ve Vatikánu i v Itálii a společně s dalšími osobnostmi také představitelé města Zlína a Zlínského kraje. Ti společně zabezpečují průběh příprav Cyrilometodějského jubilea na Velehradě," přiblížila slavnost Hana Frančáková.

Poutní centrum královéhradeckého biskupství pod vedením P. Pavla Dokládala doprovázelo modlitbu za vlast, kterou u svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra přednesl kardinál Dominik Duka. Zazněl Svatováclavský chorál i státní hymna. „Po slavnostní bohoslužbě na Hod Boží svatodušní na Svatopetrském náměstí poutníci děkovali Svatému otci, když při polední modlitbě Regina Coeli pozdravil poutníky z České republiky slovy: Srdečně zdravím poutníky z České republiky, kteří v těchto dnech zde v Římě zahajují jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Pokoj vám," vzpomínala Hana Frančáková.

Po osobním setkání premiéra Petra Nečase se Svatým otcem znovu premiér vyjádřil odhodlání a nutnost i přes tíživou politickou a hospodářskou situaci v naši zemi, ale i v Evropě urychleně dokončit majetkové vyrovnání s církvemi v naší zemi, a to nejen z pohledu církví, ale také celé  společnosti.

(hfr)

ČEŠI V ŘÍMĚ se zúčastnili slavnostní bohoslužby a setkání věřících. Nechyběli ani zástupci Koclířova.