„Pro naše město je ctí, že se zde nachází dnes již jediná vojenská střední škola v Čechách. Je důležitým článkem v systému vzdělávání našeho státu. Tento typ školy vychovává vojáky dlouhodobé vojenské kariéry. I svým čestným názvem Škola Československé obce legionářské odkazuje na tradici,“ sdělil při loučení starosta Josef Ošťádal. Jiří Kopečný odchází po třiceti pěti letech u armády do zálohy.

(ik, ph)