Spolupráce s ekologickými organizacemi pomůže energetikům vytipovat území s velkým výskytem ptáků. „Mapování oblastí teprve probíhá. Potom osadíme ve vytipovaných lokalitách zábrany,“ říká mluvčí ČEZ Šárka Beránková. Závazkům energetiků však nevěří František Zelený ze Záchranné stanice volně žijících živočichů ve Vendolí. „Protiopatření slibují už řadu let a stále se nic neděje.

Měli by postupně dát ochranné prvky na všechna vedení vysokého napětí. V naší stanici vidíme zranění ptáků na vlastní oči,“ stěžuje si na obtížnou situaci Zelený. Při letu často zavadí křídlem o dráty a nastane elektrický výboj. „ČEZ by měl na provoz záchranných stanic přispět nějakou korunou. Ptáci se přeci zraňují o jejich majetek amy je za špatných finančních podmínek ošetřujeme,“ zlobí se František Zelený.

Na území naší republiky existuje zhruba sedm set padesát tisíc sloupů elektrického vedení, které jsou pro ptáky nebezpečné. Většinou dojde k jejich usmrcení nebo jsou doživotně postižení. Nejčastěji mají zraněná křídla a nohy, o které leckdy přijdou. Častými obětmi elektrického proudu jsou dravci.

Milan Malík ze společnosti ČEZ tvrdí, že již monitorují a zabezpečují důležitá místa, kde by mohlo docházet k úrazům. Upřednostňují řešení, kdy konstrukce konzolí, na které ptáci usedají, úrazy proudem zcela vyloučí.