„Nemocnice se naučily hospodařit a hledat úspory,“ komentoval Josef Janeček, náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za oblast zdravotnictví.

„Ústeckoorlická, svitavská a litomyšlská nemocnice již mají bilanční rozvahu na čtvrté čtvrtletí tohoto roku schválenou. Došlo skutečně ke snížení plánovaných finančních ztrát v řádu až desítek procent, takže můžeme říci, že akciové společnosti začínají fungovat. V pardubické a chrudimské nemocnici jsme se prozatím na těch správných číslech nedohodli,“ řekl Janeček.

Pomoci k lepšímu hospodaření má vedení nemocnic i „motivační program“, se kterým přišel Pardubický kraj . „Lepší formu motivace než peníze nebo hrozbu odvolání neznám. Nemocnice dostane finanční rozvahu, kde bude mít povolenu jistou ztrátu. Pokud toho ředitel a management dosáhne, pak nevidím problém ve zvláštním finančním ohodnocení,“ popisuje krajský radní.

Míra ocenění závisí na odvedeném výkonu. Maximální odměnou pro management by tudíž mohl být až dvojnásobek obvyklého ročního příjmu.

Na druhou stranu: pokud míra zadlužení výrazně přesáhne limit daný vzájemnou dohodou, pak naopak čeká na vedení bič, tedy odvolání z funkce.

„Zatím těžko říci, která z pěti nemocnic na toto ohodnocení dosáhne. Za určitých podmínek ho stále mohou získat úplně všechny,“ uzavřel Josef Janeček.