Na lesním hřbitově je pochováno 143 ruských zajatců, kteří zemřeli na skvrnitý tyfus. Na louce stával zajatecký tábor.

„Na jaře v roce 1939 tady vznikl tábor pro dělníky, kteří pracovali na stavbě tzv. Hitlerovy dálnice z Vratislavi do Vídně. Jednalo se především o české dělníky ze Sudet. Na podzim toho samého roku sem Němci dovezli polské Židy a ti ve Vísce postavili větší tábor,“ přibližuje historii tábora Adolf Řehoř z Jevíčka, který působil v historicko–doku〜mentač〜ní komisi pro Český svaz bojovníků za svobodu.

Nejlacinější pracovní silou kromě Poláků a Čechů byli pro Němce ruští zajatci. Ti přišli do Vísky u Jevíčka na podzim roku 1941. „Pracovali s mým otcem na úseku dálnice směrem k Chornicím. Žili v nelidských podmínkách bez základní hygieny. Proto tu vypukla epidemie skvrnitého tyfu, na nějž zajatci umírali. Navzájem si kopali hroby,“ vysvětluje starosta Vísky Josef Žouželka. Po zrušení tábora v roce 1942 tu našli dva otevřené hroby. Dělníci se vrátili domů a Židé do Polska.