„Následně proběhne drcení klestu a příprava ploch na podzimní zalesnění. K obnově holin použijeme převážně listnaté dřeviny, buky, duby, lípy, javory. V menším zastoupení půjde o jehličnaté dřeviny, především jedle,“ informovala mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Město žádá návštěvníky lokality o shovívavost a případné omezení pohybu ve Vodárenském lese. V místě je nutné dávat velký pozor.