Vedení obce převezme po skončení voleb správce jmenovaný ministerstvem vnitra. V podobné situaci není obec poprvé. Stejný scénář se odehrál i při minulých komunálních volbách před čtyřmi roky.
„Volby budou dodatečné v lednu. Já už jsem chtěl skončit, protože to dělám 35 let. Druhá strana, která se chystala do voleb, kandidátku nepodala. Nikdo s nimi nechce jít, proto se to nepodalo,“ vysvětlil současný starosta Josef Žouželka (SNK), který se po dodatečných volbách v lednu 2014 dostal do zastupitelstva jako náhradník.

PRACOVNÍ VYTÍŽENÍ
Zastupitel Miroslav Žouželka (SNK Víska u Jevíčka) s tím ale nesouhlasí. „Pan starosta věděl, že se žádná kandidátka nechystá. Důvod byl jediný, pracovní vytíženost členů takzvané druhé strany. Tvrzení pana starosty, že druhá strana se chystala do voleb a kandidátku nepodala z údajného důvodu, že s nimi nikdo nechce jít, je lživá,“ ohradil se proti výroku starosty Miroslav Žouželka.

Podle zastupitele se stejná situace opakovala při předchozích komunálních volbách. „V momentě, kdy jsme na druhý pokus sestavili kandidátku s devíti členy, sestavoval obratem pan starosta svoji kandidátku, i když tvrdil, že tuto práci už dělat nechce,“ řekl Miroslav Žouželka s tím, že současný starosta se do zastupitelstva obce vůbec nedostal. „Členové jeho vlastní kandidátky mu museli uvolnit místo, aby ho jeho strana mohla zvolit za starostu,“ připomněl zastupitel.

BEZVLÁDÍ NEHROZÍ
To, že by obec zůstala bez zastupitelstva po celé volební období, podle Miroslava Žouželky nehrozí. „Mám připravenou kandidátku pro případné obsazení celého zastupitelstva a jsem připraven ucházet se o post starosty obce.“ uvedl zastupitel.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky není činnost správce plnohodnotnou náhradou zastupitelstva ani starosty. „Správce plní pouze vybrané úkoly, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a hospodaří podle rozpočtu. Nemůže prodávat ani zastavovat majetek, sjednávat smlouvy zavazující obec ani rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji a zvelebování obce,“ upřesnil Ondřej Krátoška.