„Podle plánu obnovy kanalizace dochází stejně jako v minulých letech i letos ke kontrole stavu kanalizačních stok, k jejich opravám, ale také k rušení a vybudování nových. V některých místech se budou kanalizační stoky rušit právě kvůli nevyhovujícímu stavu," uvedla mluvčí města Dagmar Zouharová. Na jiných místech ve městě udělali odborníci kamerové zkoušky monitorující stav kanalizačního potrubí. Tam, kde zjistili havarijní stav, dojde k výměně potrubí a obnově stok. Na některých místech lze podle provozovatele městské kanalizační sítě provést zavedení nového potrubí bezvýkopovou technologií. Rozebrané části šachet budou využity jako betonová suť pro výplň šachet.