Tím je schválení připraveného územního plánu. Obyvatelé zatím mnoho připomínek nemají, ale zastupitelé očekávají, že se k návrhu začnou postupně vyjadřovat. Doufají, že to nebude až poté, co plán schválí a občané se rozhodnou stavět tam, kde to nepůjde.

„V územním plánu obce jsme vymezili plochy pro výstavbu. Jedná se především o centrum vesnice a území podél hlavních a vedlejších komunikací,“ sdělil nově zvolený starosta Leoš Vendolský. S novými plochami určenými výhradně pro průmyslovou výrobu se v obci moc nepočítá. Spíše jsou v plánu označená místa pro více funkcí.

Zatím se podle starosty obyvatelé k návrhu územního plánu nijak nevyjadřují. Zato diskutují zastupitelé. „Očekáváme, že debata z řad veřejnosti teprve nastane,“ sdělil Leoš Vendolský. Společné projednávání územního plánu proběhne v úterý 30. listopadu v deset hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce. I poté ale budou moci lidé přijít s připomínkami.