Kováčovi přišli do Hradce před patnácti lety. Využili výhodné koupě a nastěhovali se do bývalé školy u kostela. Jarmila Kováčová po letech přemýšlení přišla na to, jak velké prostory domu využít.

„Napadlo mne, že by se do školy mohli zase vrátit žáci,“ řekla nezaměstnaná učitelka. S nabídkou kurzů osobně oslovila obyvatele Hradce nad Svitavou. Někteří zájemci se přihlásili hned. Dnes má asi pětatřicet uchazečů. Možnost však mají i lidé z okolních vesnic. „Kurzy zahájím v polovině září. Vyučovat budu v odpoledních nebo ve večerních hodinách. Přizpůsobím se vytíženosti zájemců,“ vysvětlila Jarmila Kováčová.

Učitelka se spojila také s lidmi, kteří nabízejí výuku němčiny, italštiny a španělštiny. Těmito jazyky se bude ve škole také hovořit. Lidem tak odpadne dojíždění za vzděláním do měst a ušetří tak spoustu času. Podle Kováčové by se ze školy mohlo stát středisko volného času. Pokud získají peníze z nějakého grantu, opraví tělocvičnu. Pak by mohli nabídku kurzů ještě rozšířit třeba o karate nebo tanec.