Vedení školy na něj získalo peníze od státu i z Evropské unie.

Projekt se zabývá pedagogickou asistencí pro žáky s těžkým kombinovaným postižením. V rámci programu vytváří v Moravské Třebové rovněž učební texty a kuchařky do předmětu Příprava pokrmů pro praktické školy. „Ve školním roce 2008/2009 bylo pedagogickou asistencí podpořeno deset žáků s těžkým kombinovaným postižením. Díky filozofii této asistence získala podporu také celá třída, kam takto postižení žáci docházeli. Celkem se jedná o dvacet devět dětí,“ uvedla Alice Moravcová, koordinátorka pedagogické asistence z třebovské školy.

Službu zajišťovaly čtyři pedagogické asistentky, které vykonávaly přesně stanovené postupy zaměřené na speciálně vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáků, které měly v péči. V rámci projektu se v srpnu pedagogové školy zúčastnili speciálního semináře, který přinesl některé nové poznatky k uplatnění v praxi.

„V uplynulém období jsme k vydání připravili učební texty pro přípravu pokrmů a již brzy budou k dispozici žákům čtyř praktických škol Pardubického kraje,“ dodala koordinátorka Alice Moravcová. V letošním školním roce opět projekt podpoří pedagogickou asistenci. K vydání navíc Třebovští připraví kuchařku pro žáky praktických škol.

(ik, rz)