Jak uvedl starosta Josef Škeřík, stavba přijde na osmašedesát milionů korun. Dotace ze Státního fondu životního prostředí činí přibližně osmdesát procent. V červnu roku 2014, kdy bude stavba ukončena, se připojí na kanalizaci jedna třetina domácností. Obec vychází lidem vstříc, nabízí finanční kompenzaci. Jedná se o motivaci, cílem kompenzace je finančním příspěvkem ve výši pět tisíc korun. Tím chtějí zastupitelé podpořit dobrovolné připojení obyvatel na kanalizaci, a to do předem stanoveného termínu. Kompenzace zahrnuje vyhotovení a projednání projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro stavby, které se mohou připojit.

(dol)