Protože jsme nechtěli, aby pro naše žáky byl 17. listopad jen dalším státním svátkem a dnem volna, přihlásili jsme se do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách , který je letos věnován pětadvacátému výročí sametové revoluce. V rámci projektu byl škole půjčen dokumentární snímek režiséra Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.", dobové plakáty a další materiály, z nichž jsme ve škole uspořádali výstavu.

V základní škole jsme zorganizovali projekci tohoto vzpomínkového filmu, na niž jsme pozvali i rodiče žáků. Snímek zpracovaný formou deníkového záznamu mladé dívky, která prožívala listopadové události jako maturantka, naše žáky i přítomné hosty velmi zaujal. Ještě zajímavější však byla beseda, která následovala. Roli hosta velice ochotně přijal bývalý starosta Svitav pan Jiří Brýdl. Připomněl dětem, jak vypadal život lidí před listopadem 1989, jaké nepopsatelné emoce, nadšení, ale i obavy a napětí mezi lidmi tehdy panovaly. Jeho osobní vzpomínky na první polistopadové dny, ale i vzpomínky na setkání s panem Václavem Havlem na všechny přítomné hluboce zapůsobily.

17. listopad byl důležitou výhybkou našich moderních dějin, která přesměrovala náš vývoj z totalitní, komunistické koleje na trasu svobodnou a demokratickou. Věříme, že naší akcí jsme alespoň v některých žácích vzbudili pocit hrdosti na to, že jsou občané státu, kde se tato velká změna odehrála nekrvavou, „sametovou" cestou.

PETRA JUNKOVÁ, Základní škola Radiměř