Do Fabriky se totiž stěhují odborníci, kteří se specializují na danou problematiku. „Město Svitavy spolupracuje v oblasti služeb sociální intervence také s organizacemi mimo města. Jedná se o smluvní partnery Pardubického kraje zajišťující specifické služby, které vzhledem k velikosti našeho města neumožňují zřízení nebo efektivní provoz stálého pracoviště s každodenními nebo rozšířenými službami,“ vysvětlil Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality.

V oblasti drogové problematiky pomohou pracovníci občanského sdružení Laxus z Hradce Králové. Poradíme nejen uživatelům návykových látek a jejich rodičům či blízkým. Navíc zprostředkujeme léčbu těm, kteří se rozhodnou vlastní problém se závislostí řešit,“ sdělil Daniel Dvořák z Laxusu. Konzultační hodiny budou vždy v pátek jednou za dva týdny.

Další nabízenou službou ve stejných prostorách, je Intervenční centrum pro oběti domácího násilí. „Nabízíme okamžitou pomoc při řešení tíživé životní situace. Sociálně právní a sociální poradenství, psychologickou podporu, zprostředkování krizového ubytování a další navazující služby,“ přiblížila Kateřina Kukeňová z pardubického SKP – Centra. Kromě Intervenčního centra poskytují obdobné služby pro oběti domácího násilí v pracovních dnech i odborníci v Centru psycho-sociální pomoci.