Předtím byl však vzácný, památkově chráněný nástroj posvěcen. Trpínští k tomu vydali pamětní spis, který připomíná historickou hodnotu varhan a také úsilí restaurátora Dalibora Michka. Ten si poradil s dřívějšími necitlivými zásahy a varhany uvedl do původního stavu. O nástrahách restaurování hovořil restaurátor při přednášce doplněné videoprojekcí. A že varhany Michek opravil dobře, předvedl diecézní organolog Václav Uhlíř. „Fascinuje mě, že taková krásná hudba se dostane až do Trpína,“ pochválila zvuk Jaroslava Filipová ze sousedních Hartmanic.