Vytipováni jsou senioři a rodiny s dětmi, které danou pomoc potřebují. Darované předměty mohou lidé nosit na odbor sociálních věcí. Lze darovat trvanlivé potraviny (těstoviny, rýže, konzervy), hygienické a čisticí potřeby, případně i drobné ošacení (ponožky, šály, rukavice).

Všechny dary budou předány farnosti, která zařídí zabalení do krabic a osobní distribuci mezi potřebné lidi.