Shodou okolností byly v ty dny stříkány bílou barvou zebry na přechodech pro chodce v Litomyšli. „Blokáda“ silnice zabrala vždy jen čtvrtinu komunikace I/35. I tak se vytvořila jen krokem popojíždějící kolona skoro až do Vysokého Mýta.

Nechci tady řešit tak podružné detaily, jako fakt, že se k takovému malování čar přistupuje vždy v pondělí ráno, kdy je frekvence dopravy jedna z nejvyšších. Chci jen zopakovat mnohokrát opakované varování. Pětatřicítka už byla před deseti lety našponována nad únosnou mez.

Doprava kolabuje

Dnes stačí, aby se někde do proudu vozidel na chvíli přimotal traktor a doprava okamžitě kolabuje i v místech kilometry vzdálených.
Všimněme si, jak utichly požadavky urychleného dobudování R35 od opatovické křižovatky přes celý Pardubický kraj v posledních měsících. Záminkou byl majetkově nedořešený kousek parcely právě u zmíněné Litomyšle. Pak ministr dopravy slibující co neslíbil, zakazující co nezakázal a odvolávající co odvolal, vycouvá ze zodpovědnosti. Jeho nástupce – zástupce řeší jiné úkoly, ze skříní mu vypadávají jiní kostlivci miliardových zakázek. Dokonalá kouřová clona. A bývalý vládní zmocněnec pro R35 Ivo Toman je náměstkem ministra dopravy.

Bylo by naivní myslet si, že čínské stavební firmy, které spěšně opouštějí stavbu dálnice v Polsku, lze nalákat R35, stejně by bylo naivní věřit tomu, že když paní Havránková konečně podepsala se státem smlouvu o prodeji a směně pozemků, rychle se dostaví D11 k Hradci Králové.
Stejně naivní je myslet si, že úsilí vynaložené v posledních deseti letech a klikatě směřující ke stavbě R35 Pardubickem je završeno a dál půjde všechno samo. Naopak.

Je-li jen na chvíli tlak přerušen, veškerá zatím vykonaná práce ztrácí většinu svého smyslu a hrozí nebezpečí, že byla zbytečná.
Tvrzení, že s každým novým ministrem dopravy se začíná znovu od nuly, taky není úplně pravdivé a je dobrou výmluvou pro líné politiky a úředníky.

Co je vražedné?

S nedostavěnou silnicí R35 musí být lidé, kteří o ní rozhodují, strašeni každý den a každou noc. Fikce, že silnice může stavět každý, se ukázala býti scestná.

Představa, že si poradíme bez našich firem, které dílo umí, a nahradíme je Číňany, je rovněž obludně nereálná.
Co je však daleko nejhorší až vražedné, že současný ministr dopravy oficiálně hovoří o nedostatku zdrojů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, a to až do výše 30 miliard korun.

Miroslav Váňa, poslanec, ČSSD