„Toto své nejvyšší ocenění uděluje univerzita vynikajícím osobnostem na návrh rektora a po schválení vědeckou radou,“ uvedl Ondřej Tikovský, mluvčí univerzity.

Vyznamenáním chce univerzita ocenit zásluhy Václava Havla o současnou českou společnost. Univerzita spatřuje silnou vazbu mezi svým posláním vzdělávat odpovědné, tvořivé a vnímavé občany a jeho celoživotním úsilím o akcentaci svobody a nekonformních přístupů k chápání světa. Rovněž díky postojům a činům Václava Havla se královéhradecká vysoká škola mohla po roce 1989 zcela proměnit ve svobodné akademické společenství.

Slavnostní akademický obřad vyznamenání Václava Havla se bude konat od 14 hodin v aule Objektu společné výuky v Hradecké ulici za přítomnosti představitelů vysokých škol.