Pietního aktu se zúčastnili zástupci města, vojenské správy a zástupci Československé obce legionářské. Zároveň byly předány dvě pamětní medaile III. stupně Československé obce legionářské Karlu Pávkovi a Boženě Ivanové.