Podle zakladatele a ředitele Květné zahrady Ferdinanda Raditsche Dům na půl cesty je určený pro mladé lidi od osmnácti do šestadvaceti let, kteří odcházejí z dětských domovů a výchovných ústavů, nebo se ocitnou na ulici, bez podpory a pomoci. „Za dobu existence Domu na půl cesty jsme pomohli asi šedesáti mladým lidem postavit se na vlastní nohy a vydat se do samostatného života," uvedl ředitel.

Pracovní návyky

Úspěšnost zařízení v Květné se pohybuje kolem pětašedesáti procent, tedy poměrně vysoko. „Jsme přesvědčení, že je to zejména proto, že práce s mladými lidmi je postavená na jejich zaměstnávání a budování pracovních návyků. Málokdo si plně uvědomuje, jak důležitá je role práce v životě mladého člověka a že bez ní je i jakákoliv doprovodná sociální aktivita marná a bez efektu," vysvětlil Ferdinand Raditsch. Bez výsledného efektu nemá práce s uvedenými mladými lidmi téměř smysl. „Pokud se mladý člověk nenaučí pracovat, nezíská pracovní návyky. Stane se dříve nebo později jen dalším příjemcem sociálních dávek. A to v lepším případě. V tom horším se dostává do konfliktu se společností v důsledku svého delikventního chování," poznamenal ředitel Domu na půl cesty.

Finanční podpora

V Květné Zahradě se už od roku 2006 zaměřují na soustavné budování pracovních návyků, a to zejména pomocí ergoterapie, tedy terapie prací a cíleným zaměstnáváním v pracovním poměru. „Na tuto činnost musíme mít samozřejmě finanční prostředky. Proto je od počátku jedním z našich nejdůležitějších partnerů Úřad práce České republiky, respektive jeho krajská pobočka pro Pardubický kraj. V rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nám poskytuje od uvedeného roku nepřetržitou finanční podporu na místa v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2014 to bylo celkem osm podpořených pracovních míst," popsal Ferdinand Raditsch.
Sdružení Květná Zahrada hledá i další zdroje podpory a efektivní spolupráce. Pře dvěma lety jej oslovila společností Mavo, která přišla s projektem „Získej práci, co tě baví". Je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Jak informoval Ferdinand Raditsch, Květná Zahrada se stala partnerem projektu, který je zaměřen na mladé lidi z Pardubického kraje do šestadvaceti let, kteří vyrůstají bez rodin.

Zásadní šance

Projekt byl spuštěn v květnu 2013. Ukončený bude v dubnu 2015. „V rámci projektu jsme mohli zaměstnat celkem sedmnáct rizikových mladých lidí, každého na dobu jednoho roku. Současně jim poskytujeme podporu a poradenství. U některých z nich zvyšujeme rovněž jejich kvalifikaci. Již nyní vnímáme to, jak velký přínos projekt pro mladé lidi měl a má. Řada z nich, možná téměř všichni, by neměli šanci najít jiné první zaměstnání," sdělil ředitel Květné Zahrady. Tito mladí lidé většinou nemají dokončené vzdělání, nemají praxi a návyky, na volném trhu práce jsou tedy prakticky neumístitelní. Zaměstnání v Květné Zahradě díky projektu bylo jejich první a zásadní šancí.

Na jaře příštího roku projekt skončí. Mladí lidé bez práce zůstávají a přibývají. „Po zkušenostech z uplynulých let víme, že vhodné nástroje pomoci se najdou i dál, jen je třeba chtít je používat. A to my v Květné Zahradě chceme a chtít budeme. A také víme, že bez našich partnerů, úřadu práce, společnosti Mavo, Pardubického kraje, měst Svitavy, Polička, Litomyšl a Moravská Třebová, obce Květná a dalších podporovatelů a příznivců bychom toho sami moc neudělali. Za to děkujeme," dodal Ferdinand Raditsch, zakladatel a ředitel Květné Zahrady.

(rakk)