Byly umístěny na Malém náměstí, ve Slunečné v Lačnově, Olomoucké ulici a na Vějíři v ulici Zahradní a v Lačnově na Zadní ulici.

„Kontejnery jsou primárně určeny na plechovky od potravin, nápojů a drobný kovový odpad z domácností, jako jsou menší kovové hrnce, pokličky, plechy, příbory, kovové nářadí, šrouby,“ uvedl Vít Baránek z odboru odpadového hospodářství svitavské radnice.

Kontejnery jsou určeny pouze pro kovový odpad z domácností, ne pro odpad z podnikatelské činnosti. Nesmí se do nich vhazovat kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami a zbytky jídla. Loni lidé naházeli do pěti šedých kontejnerů 2,24 tun kovových obalů k dalšímu využití.