V Pardubickém kraji o titul letos usilovalo třináct obcí. Suchá Lhota je s 84 obyvateli nejmenší přihlášenou vesnicí do soutěže nejen v kraji, ale také v celé republice.

"Mám takovej pocit, že dneska v Suché Lhotě sucho nebude," glosoval to na sociálních sítích pisatel Petr Novák. Minimálně podle videoreportáže se nepletl. Komise v hodnocení kvitovala, že obec i přes nízký počet obyvatel dokáže svojí houževnatostí, nadšením a kulturní aktivitou zaujmout i nestranného pozorovatele. "Většina občanů je zapojena do místního hasičského sboru a nemalá část z nich zároveň figuruje i v divadelním souboru. Suchá Lhota také úzce spolupracuje s blízkým okolím a zajímavostí je, že se občané pravidelně setkávají s ostatními Lhotami, a to nejen v rámci České republiky, ale i s našimi slovenskými sousedy," sdělil radní pro venkov Miroslav Krčil. 

Pardubický kraj v letošním roce navýšil podporu pro soutěž Vesnice roku. „Pro letošní rok jsme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenili na soutěž Vesnice roku celkem tři miliony korun. Kromě toho mají obce možnost žádat o podporu prostřednictvím různých dotačních titulů, například na pořízení komunálních traktorů nebo na provoz venkovských prodejen,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Komise udělila kromě zlaté stuhy pro vítěze ještě další tři. Modrou stuhu za společenský život získal městys Choltice. Bílá stuha za činnost mládeže patří obci Prosetín na Chrudimsku. Zelená stuha za péči o zeleň ozdobí Červenou Vodu na Orlickoústecku. 

Slavnostní předání stuh se uskuteční v Suché Lhotě 5. srpna. 

Suchá Lhota se nachází téměř v samotném geografickém středu Pardubického kraje. Vznik obce nelze určit zcela přesně, avšak první písemná zmínka o obci se váže k roku 1347, kdy se uvádí jako majetek biskupství litomyšlského. Suchá Lhota slavila dílčí úspěchy v soutěži Vesnice roku již v předchozích letech, kdy získala například Bílou stuhu (2018) nebo Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obci (2022).