Stala se prvním obhájcem titulu, který přináší kromě ocenění kvalitní práce i nemalou finanční odměnu. Na konečném úspěchu má bezesporu zásluhu starostka LENKA KARALOVÁ.

Co pro vás titul znamená?
Ocenění práce. Je vidět, že to neděláme úplně špatně 
a jdeme správnou cestou. Jak po stránce materiální, tak i společenské. S prvním místem je spjatá i finanční odměna ve výši milion korun ve formě dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

Na co peníze použijete?
Se zastupiteli jsme to zatím neprobírali, ale máme mnoho plánů do budoucna. Chceme nové chodníky, sběrný dvůr, opravit školku. Vlastně bychom potřebovali několik milionů.

Čím jste podle vás zaujali hodnotící komisi?
Zatím jsme se o tom nebavili. Za sebe si myslím, že jsme zaujali tím, jak jsme byli nenucení a spontánní. Samozřejmě jsme členy komise zavedli na místa, kde se odehrává společenský život a ukázali jsme jim, co jsme opravili a nově vybudovali.

Co se podařilo opravit a vybudovat za loňský rok?
Zateplili jsme kulturní dům a pořídili jsme do něj nová tepelná čerpadla. Také jsme ošetřili zeleň v obci za skoro dva miliony korun. Ocenění si určitě zasloužil 
i strategický plán rozvoje obce, který občané obce spoluvytvářeli a který dodržujeme.

Zlatou stuhu jste získali jako jediní v Pardubickém kraji podruhé. Poprvé to bylo v roce 2000. Je to náhoda?
Myslím si, že ne. V Sebranicích to prostě žije a pořád se tu něco děje.

Letošní soutěže se zúčastnilo jen deset obcí. Čím si myslíte, že to je? Neměli se čím pochlubit nebo je s tím hodně práce?
Nevím jak k tomu přistupovali ostatní. Každopádně je s tím spojená práce. My jsme se rozhodli ukázat, že se nám povedlo hodně věcí a chtěli jsme obhájit titul.

S čím jdete do republikového finále?
Půjdeme do toho naplno a chceme vyhrát.